Algemene voorwaarden :

 

Uw privacy is erg belangrijk voor Erpe Kermis Podium.

Voortaan wordt die nog beter beschermd door de General Data Protection Regulation – GDPR

(Europese Verordening Gegevensbescherming).

Hieronder vindt u onze privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens

verwerken.

KERMISPODIUM VOF ,   C/O PATRICK DE VUYST gelegen DORPSSTRAAT 162 ,9420 ERPE

  , Belgie neemt uw privacy ter harte en treft

dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die

worden aangeboden door Kermis Erpe Podium VOF.

 

DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de gegevens die door U werden doorgegeven in kader van de

uitvoering van onze diensten. Deze gegevens omvatten: naam, adres, email-adres,

bankrekeningnummer en eventueel btw-nummer.

 

HOELANG WE UW GEGEVENS BEWAREN

De bovenvermelde persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om onze diensten te

garanderen en de nodige wettelijke fiscale bewaartermijnen.

 

WAT WIJ DOEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN

De veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit. Daarom hebben wij geschikte administratieve,

technische en materiële maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen

verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging.

 

MET WIE WIJ UW GEGEVENS DELEN

Gegevens worden niet aan derden verstrekt indien dit niet nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst.

 

UW RECHTEN

U hebt onder meer het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op het aanvullen, bijwerken,

wijzigen of wissen hiervan.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en

ondertekende aanvraag aan KERMISPODIUM VOF ,  C/O PATRICK DE VUYST

DORPSSTRAAT 162  9420 ERPE , Belgie of via patrick@erpekermispodium.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien

nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden

zijn.